Dilluns, 18 De Desembre De 2017
PLAÇA AJUNTAMENT, 4, Sudanell - 25173
Telèfon: 973-25.81.55
Fax: 973-25.81.25

Pessebre Vivent

GUANYADOR DEL PREMI INTERNACIONAL "MUNDO TEATRE" 2003.

PESSEBRE VIVENT DE SUDANELL

Un total de 65 escenificacions i 250 personatges donen vida a una de les representacions més emblemàtiques i boniques de la nostra comarca.

El recorregut de quasi un quilòmetre, transcorre pel carrer Sant Jordi, un dels carrers més estrets i més antics del poble de Sudanell.

En ell es representen no sols escenes bíbliques, com són, l´Anunciació de l´àngel a Maria,  el Naixement de Jesús, l´Anunciació als Pastors, Josep i Maria a la fusteria, el Palau dHerodes, Josep i Maria buscant posada, sinó que a més a més es troben representats un gran nombre d´oficis, molts d´ells desapareguts al llarg del temps, com el de carreter, picapedrer, guarnicioner, cisteller, ferrer, herbolari, etc.

També hi ha escenes que ens permeten recordar alguna de les activitats pròpies d´aquesta part del territori i que van lligades amb els treballs del camp que antigament es realitzaven. Hi ha una era amb el paller, la garbera, el carro carregat de garbes, podeu veure com es feia la batuda, les mesures de fusta plenes de blat, el trill, el rodet, les forques, la pala de ventar, l´erera per porgar el blat, etc.

Al llarg del seu recorregut el visitant pot veure entre arbres, pins, oliveres, fonts d´aigua, tota mena d´eines. Un molí d´oli amb les moles de pedra rescatades d´un antic molí àrab, premsa de fer el vi, com es feien els guarniments dels animals, carros per transportar mercaderies, carro volquet per transportar la pedra com es collien les olives antigament amb escales de fusta, magatzem amb grans tenalles per emmagatzemar el vi i l´oli, aladres i jous d´època romana. També un gran mercat amb tota classe de productes de fruites i verdures amb tota classe d´avirams, etc. Veureu tot això i més en els personatges vestits de l´època i  estan estàtics.

Els actors comencen de nens de 2 anys fins a 90 anys.

El recorregut us transportarà al temps de fa 2000 anys al poblet de Betlem.

Els més grans podran recordar els diferents oficis i els més joves poden apreciar com treballaven els nostres avantpassats. Això permet entrar per les cases més antigues i passejar-se per estables, amb els seus animals, per velles bodegues de pedra, cellers on es pot veure els cups , pous on es feia el vi.

Els més petits gaudeixen en veure tota mena d´animals, els pollets, el bou, la mula, porquets, gallines, corders, etc.

El recorregut finalitza amb el Naixement de Jesús, l´Adoració dels Reis Mags, situat a les restes de l´antiga església romànica de Sudanell.

 

GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL "MUNDO TEATRO" 2003.

PESEBRE VIVIENTE DE SUDANELL.


Un total de 65 escenificaciones y 250 personajes dan vida a una de las representaciones más emblemáticas y bonitas de nuestra comarca.

El recorrido de casi un kilómetro, transcurre por la calle Sant Jordi, una de las calles más estrechas y más antiguas del pueblo de Sudanell.


En él se representan no sólo escenas bíblicas, como son, la Anunciación del ángel a María, el Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores, José y María en la carpintería, el Palacio de Herodes, José y María buscando posada, sino que además se encuentran representados un gran número de oficios, muchos de ellos desaparecidos a lo largo del tiempo, como el de carretero, cantero, guarnicionero, cestero, herrero, herbolario, etc.


También hay escenas que nos permiten recordar alguna de las actividades propias de esta parte del territorio y que van ligadas con los trabajos del campo que antiguamente se realizaban. Hay una era con el pajar, la hacina, el carro cargado de gavillas, puede ver cómo se hacía la redada, las medidas de madera llenas de trigo, el trillo, el rodillo, las horcas, la pala de aventar, el cerezo para purgar el trigo, etc.


A lo largo de su recorrido, el visitante puede ver entre árboles, pinos, olivos, fuentes de agua, todo tipo de herramientas. Un molino de aceite con las muelas de piedra rescatadas de un antiguo molino árabe, prensa de hacer el vino, como se hacían los adornos de los animales, carros para transportar mercancías, carro volquete para transportar la piedra como se recogían las aceitunas antiguamente con escaleras de madera, almacén con grandes tenazas para almacenar el vino y el aceite, arados y yugos de época romana. También un gran mercado con toda clase de productos de frutas y verduras con toda clase de aves, etc. Veréis todo esto y más en los personajes vestidos de la época y están estáticos.


Los actores empiezan de niños de 2 años hasta 90 años.


El recorrido le transportará al tiempo de hace 2000 años en el pueblecito de Belén.

Los más mayores podrán recordar los diferentes oficios y los más jóvenes pueden apreciar cómo trabajaban nuestros antepasados. Esto permite entrar por las casas más antiguas y pasearse por establos, con sus animales, por viejas bodegas de piedra, bodegas donde se puede ver los lagares, pozos donde se hacía el vino.


Los más pequeños disfrutan al ver todo tipo de animales, los pollitos, el buey, la mula, cerditos, gallinas, corderos, etc.

... + info

Mapa Web